VANDSTANDE.DK

.... viden om vand, er vigtig i fremtidens klima


Forsiden
Vis loggere på kort
Læs mere om Open Source loggerne
Login til administration af loggerne
Manningstals lommeregner
Skriv til os

Logger

Loggeren er baseret på Open Source komponenter, så du kan vælge enten at bygge den selv eller købe en der er færdigmonteret.
Den færdigmonteret logger er på et print, hvor der nem mulighed for tilslutning af sensorer, som fx. tryk, regnmåler, temperatursensor m.v.
Loggeren benytter sig af LoraWan netværket og måler og sender data hvert 15. minut. Derudover er der monteret et SD kort på loggeren hvor data også gemmes. Så selv om forbindelsen til netværket svigter, vil der stadig være data gemt på SD kortet. Data fra SD kortet kan flettes sammen med de øvrige data i administrationsmodulet.
Prisen for loggeren uden sensor er ca. 1.500 kr. ex. moms.

Det er næsten kun fantasien der begrænser, hvad du kan bruge loggeren til. Indtil nu har jeg brugt dette loggerkonsept til:
- Vandstandslogning med Ultralyd eller tryksensor, i både vandløb og grundvand.
- Logning af nedbør.
- Logning af temperatur.
- Logning af Ilt.
- Logning af PH.
- Registrere hvor mange gående der er på en natursti.
- Registrere ledningsevne i vandløb.
- Registrere fugtigheden i en bolig.
- Regiterering af CO2 i en bolig/by.
Vandstand
Til logning af vandstanden bruges ofte en tryksensor men der kan være steder, hvor det er mere hensigtsmæssigt at bruge
en ultralyds sensor.
Tryksensorer som der kan bruges er fra BD Sensors, og der er 2 typer som er afprøvet med loggeren.
1: BD 19.605 G, nøjagtighed på ca. 5 mm
2: BD 18.632 W, nøjagtighed på ca. 1 mm
Begge sensorer kan købes gennem E. Eberhardt Aps.

Sensorerne kan monteres enten i vandløb, eller i pejlerør (grundvand). Selve loggeren monteres på en pæl ved siden af vandløbet/pejlerøret
I administrationsmodulet er det muligt at indtaste observerede vandstande, og sensor data vil derefter blive korrigeret.

Sammen med vandstandssensoren kan der også monteres en temperatursensor, så man får sammenhængende målinger af vandstand og temperatur
Temperatur
Temperatur sensoren er af typen Dallas DS 18B20 og kan købes på ebay med forskellige længder kabel færdigmonteret.
Temperaturen kan enten logges alene, eller sammen med en vandstandslogger.
Der kan monteres op til 4 temperatursensoren på loggerporten, men skal der bruges mere end en, kræver det en lille tilretning i koden.
Igen er det en fordel hvis loggeren kan monteres på en pæl, da det giver bedre dækning.
Regnmåler, fugtighed og temperatur
Hvis loggeren anvendes sammen med regnmåler, fugtig og temperatur, kan den kun bruges til dette, og kan ikke kombineres med
fx. vandstand.
Den regnmåler der er afprøvet er fra firmaet MISOL, af typen MS-WH-SP-RG.
Målemetoder er en vippemåler, med en nøjagtighed på ca. 0,3 mm nedbør.
Andre puls baserede regnmålere kan også anvendes.


Vær med til at skabe et Open Source miljø med vandstandsloggere i Danmark